„Тренд“– топлина и мекота излъчват правите форми  на тази комбинация от дърво и модерност.
Професионалната обработка на дъбовата дървесина с приятно натрапващия се фладер и покрити от акрилна боя . Това отпуска сетивата.
Акцентите на протритите от многослойно покрития детайли  предизвикват усещане за автентичност и неповторимост.
С мебелите от сета се  получава  една хармонична цялост .