„Тони“ – това е нова цялостна концепция за дома. В нея предлагаме решене от кухнята до  корниза и от масата до лампиона.
Правена е с мисъл за младите хора .
Започва с модерната , но специфична визия , за да стигне до изключително добрата цена. Огледайте я и тя ще Ви подскаже и други цветови комбинации.
Конфигурациите също могат да се многообразни и предложени от Вас.